Welkom op de Bombardon

De Bombardon is kinderopvang door ouders. Dat betekent dat we samen onze eigen crèche runnen.

Nu per direct plaats voor peuters!

Maak een afspraak

Welkom op De Bombardon

De beste plek voor je kind

De Bombardon is dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Kinderopvang door ouders is ontstaan vanuit het principe; ik pas een keer op jouw kind, jij een keer op mijn kind, en dat dan met een heleboel ouders tegelijkertijd.

Bij de Bombardon bepalen we samen als ouders hoe kinderopvang eruit ziet. Samen kiezen we voor lekker en gezond eten, een vast dagritme en zoveel mogelijk buitenspelen op ons fantastische speelplein.

Zo creëren we samen de beste plek voor onze kinderen.

Je draait één dagdeel en brengt je kind daarnaast 2 hele dagen. Daarbij werk je in vast teamverband met andere ouders. Samen creëren we een thuis waar onze kinderen, emotioneel en fysiek, écht ‘kind’ kunnen zijn.

De Bombardon is veilig en vertrouwd. We zijn officieel erkend en volgen alle richtlijnen van de GGD.

Nieuwsgierig? Kom met je kinderen kijken hoe het er echt aan toe gaat. Neem contact op voor een persoonlijke rondleiding!

Ontdek hoe het werkt

Persoonlijke ervaringen

Wat zeggen voormalig Bombardonners?

Klachtenvrij 2019

Hoe het werkt

Praktische informatievoorlezen

Een typische dag op de Bombardon ziet er als volgt uit:

08:15 Start van de ochtend
Voor de ouders die hun kinderen brengen is er koffie. Velen gebruiken de gelegenheid om even bij te kletsen.

10:00 Fruit & drinken
Alle kinderen nemen twee stuks fruit mee (een voor de ochtend en een voor de middag), waarvan een lekkere fruitsalade gemaakt wordt waar iedereen een bordje van krijgt.

Tussen de vaste eetmomenten door worden activiteiten aangeboden zoals kleien, puzzelen, dansen, voorlezen of gaan de kinderen hun eigen gang. Bovendien gaan we zo veel mogelijk lekker buiten spelen.

12:00 Lunch
Iedereen heeft zijn eigen lunch mee en we gaan gezellig met z’n allen aan tafel zitten om dat op te eten.

13:00 Wisseling van de wacht
Ochtend draaiers worden afgelost door de middag ploeg.

15:00 Fruit & drinken
Nog een keer een lekkere fruitsalade.

vanaf +/- 16:30 Ophalen kinderen

17:30 Bombardon gesloten

Er wordt geprobeerd dit schema zo veel mogelijk vast te houden, maar er wordt altijd rekening gehouden met wensen van ouders over (kleine) kinderen die een (slaap-) ritme hebben dat hier niet bij past.
De Bombardon is gehuisvest in een voormalige kleuterschool en beschikt over twee grote binnenruimtes. In de ‘rustige ruimte’ wordt gegeten, geknutseld en rustig gespeeld. Het andere lokaal is de ‘drukke ruimte‘, waar de kinderen van de glijbaan glijden, rennen, klimmen, en springen op de trampoline. De kleinsten kunnen slapen in een van de 4 slaapkamers.

Op het grote schoolplein spelen de kinderen heerlijk beschut buiten. De schuur staat vol met fietsjes en buitenspeelgoed voor in de zandbak. Een speelkeukentje, een afgedekt winkeltje en een picknicktafel maken de speeltuin compleet.Fruit & cracker


Het tarief voor 2022: €2,00 per uur

Voor ieder dagdeel betaal je €40,- per maand.

Voor een dagdeel per week draaien (samen met je kind), kan je je kind maximaal 2 hele dagen brengen en betaal je €200,- per maand.

Ondanks de lage kosten blijft het recht op kinderopvangtoeslag behouden. Bij de belastingdienst kan je hier een proefberekening voor maken.Kies je voor de De Bombardon, dan zal een van de ouders gaan ‘draaien’. In een vast team van drie draaiers, begeleid je de groep van maximaal 15 kindjes.

Ieder kind kan maximaal 2 dagen per week terecht op De Bombardon naast het dagdeel dat je zelf met je kind draait.

Indien je na drie keer ‘proefdraaien’ besluit dat je wil gaan starten, dan volgt een proefperiode van 12 weken. Hierin word je begeleid door een mentor die je wegwijs maakt op De Bombardon, bij wie je terecht kan met vragen en die je helpt met wat administratieve zaken. Na deze proefperiode wordt nogmaals volgt een volledig lidmaatschap.


Wil je starten op de Bombardon, meld je dan minimaal 3 maanden van tevoren aan. Dan hebben we voldoende tijd voor het rondleiden, de intake, inwerkperiode en plaatsing.

Heb jij interesse om lid te worden van de Bombardon? Stuur dan een mailtje naar meerweten@debombardon.nl of vul hieronder bij Contact het formulier in voor meer informatie. Dan plannen we een rondleiding en vertellen we je meer over de Bombardon. Daarna sturen we je het inschrijfformulier toe en krijg je duidelijkere informatie over de grootte van de wachtlijst.

Vervolgens kijken we samen met jou op welke dagen er plek is om te draaien en te brengen. Wat de mogelijkheden zijn is afhankelijk van de leeftijd van jouw kind(eren). Er kunnen namelijk niet teveel baby’s en dreumesen op een dagdeel geplaatst worden. Voor kinderen vanaf 18 maanden is het makkelijker om brengdagen te kiezen.

Nadat we jou een voorstel voor de brengdagen en het draaidagdeel hebben gedaan, houden we deze optie een week voor jou vast en geven we je de mogelijkheid om binnen een maand te beginnen met het inwerken. Wil je toch nog wat langer wachten, plaatsen we je op de wachtlijst en horen we het graag minimaal 6 weken voordat je wilt gaat starten. Op dat moment kijken we opnieuw welke breng- en draaiopties er zijn. We doen ons best zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeuren, flexibiliteit is bij de Bombardon een pré.IJsverkoper

Inspectierapport GG&GD 2021 – download

De opc beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de organisatie staat beschreven. Het pedagogisch beleid beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang en bevat alle onderwerpen die er volgens de Wet kinderopvang in horen te staan (zie het overzicht achter in het rapport). Er wordt voor gezorgd dat conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.

Inspectierapport GG&GD 2020download

Drie basisdoelen zijn tijdens de verkorte observatie voldoende waargenomen, namelijk dat er emotionele veiligheid en geborgenheid aan de kinderen wordt geboden. Ten tweede dat de kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, onder andere motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Ten derde worden kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht zodat zij in staat zijn zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden met betrekking tot het bieden van verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.

Inspectierapport GG&GD 2019 – download

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. De aanwezige draaiouders vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. De draaiouders geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, en werken samen. Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.

Inspectierapport GG&GD 2018download

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel, genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen.

Inspectierapport GG&GD 2017download

Wettelijk gezien zijn er mogelijkheden om op bepaalde momenten van de dag minder draaiouders in te roosteren. De Bombardon maakt van deze mogelijkheid geen gebruik. Het komt niet voor dat er op bepaalde momenten minder ouders worden ingezet, of een draaiouder alleen in het pand aanwezig is.in de zandbak

Wetsvoorstel omtrent formele erkenning ouderparticipatiecrèches (OPC) aangenomen in de Tweede Kamer op 21 Januari 2021.

Meer hierover op Radio M Utrecht, met bijdrages vanuit De Bombardon rondom minuut 8:30, 13:30 en 37:30.

Luister ook het interview met één van onze ouders op Radio 1 bij Stax en Toine op 2 februari 2021

Activiteiten & Kledingbeurs

Wat je niet wil missen

Voor leden
Jaarlijks organiseert De Bombardon vrijblijvend een kampeerweekend, een Sinterklaasfeest en een ‘Party without kids’. Voor kinderen die met hun vierde jaar De Bombardon verlaten, is er altijd een speciale afscheidsceremonie.

Voor iedereen
Tweemaal per jaar is er een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Kopers en verkopers dragen ieder 15% bij aan een goed doel dat wisselt per editie. Ook is het mogelijk de gehele opbrengst van je spullen te schenken aan dit goede doel. Wil je kleding verkopen? Stuur dan een e-mail naar kledingbeurs@debombardon.nl. De Bombardon verzorgt koffie, thee, limonade en zelfgebakken lekkers. Je bent van harte welkom!

Agenda

Viering 40-jarig bestaan
za 11 juni 2022
Zie ook deze link

Open dag
za 9 juli 2022 10:00-13:00
Open ochtend

Kinderkledingbeurs en open dag
De kledingbeurs van 9 april was een groot succes. Er werd meer dan 600 euro opgehaald voor het goede doel, speel-o-theek Tuf Tuf. Met de opbrengst gaan ze een tweede mini-rolstoel kopen.

Zodra de datum van de najaarsbeurs bekend is zullen we die hier, en op Facebookpagina,
en Instagram publiceren.

Wil je meer info, of op de mailinglijst van de kledingbeurs, stuur dan een e-mail naar kledingbeurs@debombardon.nl

Lees meer op onze Facebookpagina,
of kijk eens op Instagram.

Contact

Maak een afspraak voor een bezoek

De Bombardon    Bouwstraat 53    3572 SP Utrecht    030 2718081