Welkom op de Bombardon

De Bombardon is kinderopvang door ouders. Samen creëren we een plek waar onze kinderen kunnen groeien en ontdekken.

Er is weer plek!
Voor kindjes geboren in 2023 en 2021

Meld je aan voor een rondleiding

Welkom op De Bombardon

De beste plek voor je kind

De Bombardon is dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Kinderopvang door ouders is ontstaan vanuit het principe; ik pas een keer op jouw kind, jij een keer op mijn kind, en dat dan met een heleboel ouders tegelijkertijd.

Bij de Bombardon bepalen we samen als ouders hoe kinderopvang eruit ziet. Samen kiezen we voor lekker en gezond eten, een vast dagritme en zoveel mogelijk buitenspelen op ons fantastische speelplein.

Zo creëren we samen de beste plek voor onze kinderen.

Je draait één dagdeel en brengt je kind daarnaast 2 hele dagen. Daarbij werk je in vast teamverband met andere ouders. Samen creëren we een thuis waar onze kinderen, emotioneel en fysiek, écht ‘kind’ kunnen zijn.

De Bombardon is veilig en vertrouwd. We zijn officieel erkend en volgen alle richtlijnen van de GGD.

Nieuwsgierig? Kom met je kinderen kijken hoe het er echt aan toe gaat. Neem contact op voor een persoonlijke rondleiding!

Ontdek hoe het werkt

Persoonlijke ervaringen

Wat zeggen Oud-Bombardonners?

Zo werkt het

Praktische informatievoorlezen

Dagritme op de Bombardon

OCHTEND

Vanaf 08:15 Welkom
Tussen 08:15 en 09:15 druppelen de ouders & kinderen binnen. Voor de ouders is er koffie en thee. Even bijkletsen, wakker worden en belangrijke zaken overdragen. Niet vergeten: uitzwaaien.

09:30
De laatste ouders vertrekken, de draaidag kan nu echt beginnen!

10:00 Fruit & drinken
Alle kinderen brengen twee stuks fruit mee: één voor de ochtend en één voor de middag. Samen eten we van de verse fruitsalade. We drinken water. Baby’s krijgen uiteraard hun eigen fles- of gekolfde borstvoeding volgens de tijden die de ouders aangeven.

Tussen de vaste eetmomenten door worden activiteiten aangeboden zoals kleien, tekenen, dansen, voorlezen, of de kinderen gaan lekker spelen. We gaan zo veel mogelijk lekker buiten spelen en wie het kan mag fietsen.

MIDDAG

12:00 Lunch
Iedereen heeft zijn eigen lunchtrommeltje mee en we eten met z’n allen aan tafel. Eerst liedjes zingen, samen eten en soms lezen we een boekje. Er is koe-, soja- of havermelk naar keuze. 

13:00 Wisseling van de wacht
Ochtend draaiers worden afgelost door de middagploeg.

15:00 Fruit & drinken
Nog een keer een verse fruitsalade en rijstwafel of cracker met smeersel naar keuze.

17:00 – 17.15  Ophalen kinderen
Ophalen kan al vanaf 16.30, of in overleg eerder. 

Rond 17:15 Bombardon gesloten

Er wordt geprobeerd dit dagritme zo veel mogelijk vast te houden. Uiteraard houden we altijd rekening met slaap en drinkbehoeftes van de kindjes, zeker van de allerkleinsten.
De Bombardon is gehuisvest in een voormalige kleuterschool en beschikt over twee grote binnenruimtes. In de huiskamer wordt gegeten, geknutseld en rustig gespeeld met treintjes, in het keukentje of op de poppenzolder. In de speelzaal kunnen de kinderen van de glijbaan glijden, rennen, klimmen, en dansen. Voor de kleine slapers is er altijd een rustig bedje in een van de 4 slaapkamertjes, grenzend aan de achtertuin.

Op het grote schoolplein spelen de kinderen heerlijk beschut buiten. De schuur staat vol met fietsjes en buitenspeelgoed voor in de zandbak. Een speelkeukentje, een afgedekt winkeltje en een picknicktafel maken de speeltuin compleet.Tarieven
Ons tarief is €2,00 per uur.

Voor één hele dag brengen per week, betaal je €80,- per maand.

Voor één dagdeel per week draaien (samen met je kind), kan je je kind maximaal 2 hele dagen brengen en betaal je dus maximaal (2,5 x €80,-) €200,- per maand.

Lage kosten èn recht op toeslag

De kosten voor de Bombardon zijn, doordat we alles zelf doen, veel lager dan bij reguliere opvang. Bovendien blijft het recht op kinderopvangtoeslag behouden en kun je dus, afhankelijk van je situatie, ook nog geld terug krijgen. Bij de belastingdienst kan je hier een proefberekening voor maken.Kies je voor de De Bombardon en ga je als gezin meedoen, dan zal één van de ouders gaan ‘draaien’. Je kindje mag komen wennen. Ieder kind kan maximaal 2 dagen per week terecht op De Bombardon naast het dagdeel dat je zelf met je kind draait. Eens in de zoveel weken draai je een extra dagdeel afhankelijk van de bezetting in het rooster. Naast het draaien doet ieder gezin ook mee aan commissiewerk en de algemene ledenvergaderingen. En voor wie wil, is er ook genoeg gezelligheid en ontmoeting.

Draaien

In een vast team van drie draaiers, begeleid je de groep van maximaal 15 kindjes. Dit doe je op een vast dagdeel in de week. Voor je start koppelen we je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan onze organisatie. Als draaier krijg je pedagogische training en coaching, ook behaal je in het eerste jaar je kinder- en baby-ehbo-certificaat. Je wordt ingewerkt door een mede-draaier en krijgt uiteraard alles uitgelegd over het reilen en zeilen op de groep. Vier keer per jaar is er intervisie met je hele dag onder leiding van onze pedagogische coach en twee keer organiseren we een thema-avond voor alle leden. Als draaiersteam springen we ook voor elkaar in bij ziekte, verlof of vakanties. Dat regelen we allemaal onderling. Het mooiste van draaien is natuurlijk dat je zelf een band opbouwt met de kinderen van jouw dag. Je maakt kennis met te gekke peuterspelletjes, dansjes en de fantasie van de kinderen. We moedigen iedereen aan vooral hun eigen talenten in te zetten.

Commissiewerk

Naast het draaien vragen we ieder gezin ook bij te dragen aan de Bombardon. Zo runnen we samen onze opvang. Denk bijvoorbeeld aan klussen en tuinieren, speelgoedcommissie of het organiseren van het kampeerweekend. Ook kun je een bestuursfunctie op je nemen of de boodschappen, roosters of werving en pr verzorgen. Zes keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering en in het voor en najaar is het schoonmaakweekend, waar je een paar uurtjes komt poetsen.

Bonus activiteiten

Naast het draaien en commissiewerk, hebben we natuurlijk veel aandacht voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Dit is niet verplicht, maar wel fijn en voor veel leden een echte meerwaarde om je aan te sluiten bij de Bombardon. We gaan een keer per jaar op kampeerweekend, organiseren de Fuif zonder Kroost, tuindagen en het jaarlijkse sinterklaasfeest. Ook wordt er regelmatig geborreld of gepicknickt.


Per jaar komen er zo’n 5 tot 7 plekjes vrij voor nieuwe kindjes. Op dit moment (jan ’24) hebben we plek voor babies (geboren in 2023) en peuters geboren in 2021 of eerder. Helaas is er momenteel geen plek voor kindjes uit 2022. Soms komt er onverwacht toch nog een plekje vrij omdat een gezin gaat verhuizen. We verwelkomen dan graag een nieuw kindje op de groep en een gezin binnen onze vereniging.

Heb je interesse om op termijn mee te doen bij de Bombardon? Laat het ons dan weten via het contactformulier onderaan de site. Op het moment dat er plaats is, kunnen we contact opnemen met de geïnteresseerde gezinnen. Ons plaatsingstraject ziet er iets anders uit dan bij reguliere opvang. Reken op zo´n 6-8 weken van eerste kennismaking tot start. Dan hebben we voldoende tijd voor een rondleiding, het intakegesprek, inroosteren, inwerkperiode en definitieve plaatsing.

Inroosteren

Heb je een rondleiding en intake gehad, dan kijken we samen met jullie op welke dagen er plek is om te draaien en te brengen. Wat de mogelijkheden zijn is afhankelijk van de leeftijd van jouw kind(eren). Er kunnen namelijk niet teveel baby’s en dreumesen op een dagdeel geplaatst worden. Voor kinderen vanaf 18 maanden is het makkelijker om brengdagen te kiezen. Nadat we jou een voorstel voor de brengdagen en het draaidagdeel hebben gedaan, houden we deze optie een week voor jou vast en geven we je de mogelijkheid om binnen een maand te beginnen met het inwerken. 

Inwerken

Vóór de inwerkperiode is het noodzakelijk om je VOG te koppelen aan onze opvang. We helpen je uiteraard bij het aanvragen hiervan. Iedereen draait drie keer ´boventallig´ mee, daarna volgt een proefperiode van 12 weken waarin je je kindje ook mag brengen. Je wordt begeleid door een mentor die je wegwijs maakt op De Bombardon, bij wie je terecht kan met vragen en die je helpt met wat administratieve zaken. Na deze proefperiode wordt nogmaals geëvalueerd en volgt een volledig lidmaatschap.IJsverkoper

Inspectierapport GG&GD 2023 – download

De houder heeft een veiligheids- gezondheidsbeleid vastgesteld. Hierin staan onder andere een
concrete beschrijving van de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en
het risico op grensoverschrijdend gedrag.
De houder van het kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een participerende ouder of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten
terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Inspectierapport GG&GD 2022 – download

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie pedagogisch praktijk’. Het veldinstrument draagt bij aan een betrouwbare en objectieve beoordeling van het pedagogisch klimaat. Aan de hand van dit veldinstrument blijkt uit bovenstaande voorbeelden dat er (aspecten van) verschillende basisdoelen zijn waargenomen, namelijk dat er op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan en dat kinderen worden begeleid in hun interacties.


Inspectierapport GG&GD 2021
 – download

De opc beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de organisatie staat beschreven. Het pedagogisch beleid beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang en bevat alle onderwerpen die er volgens de Wet kinderopvang in horen te staan (zie het overzicht achter in het rapport). Er wordt voor gezorgd dat conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.

Inspectierapport GG&GD 2020download

Drie basisdoelen zijn tijdens de verkorte observatie voldoende waargenomen, namelijk dat er emotionele veiligheid en geborgenheid aan de kinderen wordt geboden. Ten tweede dat de kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, onder andere motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Ten derde worden kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht zodat zij in staat zijn zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden met betrekking tot het bieden van verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.

Inspectierapport GG&GD 2019 – download

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. De aanwezige draaiouders vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. De draaiouders geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, en werken samen. Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.

Inspectierapport GG&GD 2018download

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel, genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen.

Inspectierapport GG&GD 2017download

Wettelijk gezien zijn er mogelijkheden om op bepaalde momenten van de dag minder draaiouders in te roosteren. De Bombardon maakt van deze mogelijkheid geen gebruik. Het komt niet voor dat er op bepaalde momenten minder ouders worden ingezet, of een draaiouder alleen in het pand aanwezig is.


Bombardon in de media:

In 2023 kregen we heel bijzonder bezoek: Maarten van Rossem maakte een mini-documentaire over het fenomeen ouderparticipatie crèche. Bekijk de aflevering hier.

Begin juli 2022 bezocht journalist Lonneke Haveman van Editie NL en RTL Nieuws onze opvang. Om inspiratie op te doen hoe ouders kunnen bij springen in de kinderopvang. Het item is te bekijken vanaf minuut 8:20 via deze link.

Juli 2022 RTV Utrecht: Ouderparticipatiecrèches als wapen in de strijd tegen personeelstekort: ‘Als het in Utrecht kan, waarom dan niet elders?’

Magazine The Optimist publiceerde een artikel over het fenomeen Ouderparticipatie Crèche. Auteur Laura Boeters koos de Bombardon als inspirerend voorbeeld.

11 juni 2022 was het Bombardon 40-jarig Jubileum. Lees hieronder het artikel van Magazine Mens en Wijk.

Op 21 Januari 2021 is het Wetsvoorstel omtrent formele erkenning ouderparticipatiecrèches (OPC) aangenomen in de Tweede Kamer. Lees ook het artikel ‘Kinderopvang door ouders wettelijk erkend: ‘Ouders zijn betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind’ van RTV Utrecht of bekijk de video:

Artikel Uit Telegraaf

Ouderparticipatiecrèches in Utrecht houden open dag: ‘Je blijft betrokken bij je kind’, in DUIC op 5-11-2018

Lees meer over Kinderopvang door Ouders

Agenda

Kinderkledingbeurs
Tweemaal per jaar is er een kinderkledingbeurs. De Kledingbeurs van de Bombardon is een begrip onder Utrechtse jonge ouders vanwege de hoge kwaliteit van de kleding voor een zacht prijsje, de sfeer en de mooie binnentuin met zandbak. Kopers en verkopers dragen ieder 15% bij aan een goed doel dat wisselt per editie. Ook is het mogelijk de gehele opbrengst van je spullen te schenken aan dit goede doel. De Bombardon verkoopt voor het goede doel koffie, thee, limonade en zelfgebakken lekkers. Je bent van harte welkom! Wil je graag een rondleiding tijdens de beurs? Laat het ons weten via meerweten@debombardon.nl of kom langs en spreek ons aan bij de koffietafel.

Vragen? Stel ze gerust via kledingbeurs@debombardon.nl

Gluren bij de Buren
Op 4 februari 2024 doen wij mee aan Gluren bij de Buren, met een hele fijne kinderact van Duo Spanyolo. Ze zingen de sterren van de hemel met het liedjesprogramma voor baby’s en peuters: ‘In de maneschijn.’ Kom je ook? Het is gratis!

Klik hier voor het programma.

NLDoet
De tuin is onze trots! Daarom doen wij mee met NLDoet. Hierbij gaan vrijwilligers aan de slag met de tuin. Zelf verzorgen we hem natuurlijk ook met onze tuincommissie, maar tijdens NLDoet ligt onze focus op het waterbeheer. We plaatsen regentonnen om duurzamer met water om te gaan en creëren extra schaduwplekken om verdroging te voorkomen. Doe je mee?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Agenda

Zo 4 feb 2024  –  Gluren bij de Buren
Start shows: 12:45 / 14:15 / 15:45

Za 16 maart 2024 – NLDoet
10:00 tot 16:00

Za 13 april 2024 – Kinderkledingbeurs
10:00 tot 13:00

Za 20 april 2024 – Open Ochtend
Kom kennismaken 10:00 tot 13:00

Contact

Interesse om mee te doen? Laat het ons weten. Zodra er plek is nemen we contact op.

De Bombardon    Bouwstraat 53    3572 SP Utrecht    030 2718081